Jumat, 14 Januari 2011

hahaaaaa........

jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan tapilihatlah sekitar aanda dengan penuh kesadaran....